ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
INR 700.00
1 سال
INR 800.00
1 سال
INR 800.00
1 سال
.net
INR 900.00
1 سال
INR 900.00
1 سال
INR 900.00
1 سال
.org
INR 900.00
1 سال
INR 900.00
1 سال
INR 900.00
1 سال
.biz
INR 400.00
1 سال
INR 950.00
1 سال
INR 950.00
1 سال
.info
INR 400.00
1 سال
INR 950.00
1 سال
INR 950.00
1 سال
.in
INR 600.00
1 سال
INR 600.00
1 سال
INR 600.00
1 سال
.co.in
INR 600.00
1 سال
INR 600.00
1 سال
INR 600.00
1 سال
.us
INR 850.00
1 سال
INR 850.00
1 سال
INR 850.00
1 سال
.name
INR 850.00
1 سال
INR 850.00
1 سال
INR 850.00
1 سال
.me
INR 1350.00
1 سال
INR 1350.00
1 سال
INR 1350.00
1 سال
.club
INR 1100.00
1 سال
INR 1100.00
1 سال
INR 1100.00
1 سال
.org.in
INR 600.00
1 سال
INR 600.00
1 سال
INR 600.00
1 سال
.ind.in
INR 600.00
1 سال
INR 600.00
1 سال
INR 600.00
1 سال
.net.in
INR 600.00
1 سال
INR 600.00
1 سال
INR 600.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains